1. Po uiszczeniu opłat, Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki, w obecności dostarczyciela. 

 

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.