INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu internetowego www.daszki-ogrodzeniowe.com.pl jest firma DanHome sp. z o.o.

 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  

 

ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu www.daszki-ogrodzeniowe.com.pl

 

 2. Za złożenie zamówienia uważamy wskazanie zamawianych towarów, sprecyzowanie formy płatności oraz dostawy. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

 

3. Po złożeniu zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail wysyłany jest e-mail z treścią zamówienia.

 

4. Wszystkie ceny w sklepie podane są w złotych polskich i  zawierają podatek VAT. Cena widniejąca przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

 

5. Gdy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, zamawiający jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia oraz w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, 

 do podania w formularzu numeru NIP.

 

6. Zakupione towary są dostarczane tylko pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką towaru do zamawiającego. W celu zmiany adresu należy przesłać do sklepu e-mail z odpowiednią informacją lub poinformować o tym telefonicznie.

 

7. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

 

8. Wysłany towar do momentu wpłaty pełnej należności za niego jest własnością sklepu.

 

9. Informacje o cenie wraz z opłatami dodatkowymi za dostarczenie towaru lub usługi następują na żądanie kupującego.

 

10. Sklep przy porozumiewaniu z klientem stosuje normalnie obowiązujące taryfy.

 

11. Zamówienia w sklepie internetowym można składać  24 godz. na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12,00 , oraz w soboty , niedziele i święta, rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

 

12. Firma DanHome sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

 

13. Po uiszczeniu opłat, Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki, w obecności dostarczyciela. 

 

 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zaniedbaniem firmy transportowej.

 

15. W przypadku niedostępności któregokolwiek z zamawianych towarów, klient jest o tym fakcie informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji kupujący może anulować zamówienie.

  

 

FORMY PŁATNOŚCI 

 

1.Stosowane formy płatności to:

 

a. płatność przy odbiorze przesyłki "za pobraniem" - tylko do wagi przesyłki nie przekraczajacej 30kg.

 

b. płatność przelewem na konto firmy 

      Bank  nr rachunku 45 8931 0003 0735 1705 2000 0001   

  

 

ZWROTY

 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.), klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki.

 

2. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar:

 

a. nie nosi śladów użytkowania,

 

b. towar sprzedawany znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu,

 

c. nie posiada zniszczeń.

 

3. Kosztami zwrotu obciążony jest klient/kupujący.

 

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

 

5. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon  lub fakturę VAT.

 

6. Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie produktu i kosztów wyszczególnionych na fakturze. Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego, w przeciągu pięciu dni od otrzymania przesyłki.

  

 

REKLAMACJE 

 

1. Reklamacje można składać telefonicznie na nr. tel 508 256 569 lub pocztą elektroniczną na e-mail admin@daszki-ogrodzeniowe.com.pl

 

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji , będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

 

3. Jeżeli sprzedawca , który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

1. Sklep daszki-ogrodzeniowe.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych np. wadliwego działania sieci Internet.

 

2. Sklep daszki-ogrodzeniowe.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło użytkownika naszego serwisu.

 

3. Jeżeli sklep daszki-ogrodzeniowe.com.pl nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Sklep daszki-ogrodzeniowe.com.pl gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.

 

2. Każdy klient ma prawo do wglądu i korekty swoich danych.

  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną za produkt niebezpieczny (DZ.U.nr.22 poz.271)

 

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów, jest sąd właściwy dla siedziby firmy  DanHome sp. z o.o.